KADE” staat voor “KunstAcademies DEinze

De lessen blijven doorgaan

onder code oranje. De herfstvakantie start wat vroeger: 

vanaf donderdag 29 oktober t.e.m.

donderdag 12 november (pedagogische studiedag)


Beste,


Zoals u via verschillende media kon vernemen, zal de herfstvakantie dit jaar enkele dagen langer duren. Aanvullend duwt het college van burgemeester en schepenen de pauzeknop voor KADE Beeldende Kunsten ook wat vroeger in, en dit al vanaf DONDERDAG 29 OKTOBER. We hopen met deze periode de besmettingen te helpen afremmen, zodat de onderwijsactiviteiten nadien in betere omstandigheden kunnen hernomen worden.


Concreet wil dit zeggen dat de lessen vanaf donderdag 29 oktober tot en met woensdag 11 november niet doorgaan.

(Let op: donderdag 12 november gaan er ook geen lessen door vanwege de pedagogische studiedag. De lessen hervatten dus pas op vrijdag 13 november.)


We willen alvast iedereen bedanken voor de inspanning die geleverd werd om de lessen op de meest veilige manier te laten doorgaan.Met vriendelijke groeten
Stief Desmet

Artistiek en pedagogisch coördinator
Stadsbestuur Deinze
KADE BK

De lessen voor schooljaar 2020/2021 starten op woensdag 2 september onder code geelBeste leerlingen, beste ouders,

Na een veel te lange onderbreking kunnen we dan toch opnieuw van start gaan in september. 

Zoals u wellicht via de media heeft vernomen, gebeurt dat onder de “code geel” van de door de Vlaamse overheid vastgelegde corona-maatregelen. 


Voor onze academie betekent dat: iedereen boven de 12 jaar draagt tijdens zijn verblijf in de academie steeds een mondmasker

Dat komt bovenop de bestaande hygiënische voorzorgen (handen wassen of ontsmetten, toiletten doorspoelen met gesloten deksel). 

Ook maakt het draaiboek van de overheid melding dat “niet-essentiële derden” geen toegang krijgen tot de gebouwen. Wij interpreteren dat, in de lijn van voorgaande maatregelen, dat ouders hun kinderen dienen af te zetten aan de ingang en ook bij ophalen niet mogen binnenkomen. 


In overleg met de preventieadviseur van de stad Deinze werden bovendien de volgende organisatorische maatregelen getroffen:

De toiletten zullen in plaats van de gebruikelijke scheiding dames/heren nu gescheiden worden volgens het criterium kinderen/volwassenen. 

Er wordt een scheiding gemaakt tussen de ateliers waar de kinderen en jongeren werken en de ateliers waar de volwassenen verblijven. 

In de ateliers moeten de volwassenen zoveel mogelijk de anderhalve-meter afstand bewaren. De leraars zullen bovendien nog een gezichtsscherm dragen.

Dit alles moet het voor iedereen, leraars zowel als leerlingen (jong en oud), mogelijk maken om in alle veiligheid in de academie te verblijven en te werken. 


Ik hoef u niet te zeggen dat dergelijke maatregelen het academiegebeuren raken tot in het hart. 

Maar ik ben er, samen met mijn team, ook van overtuigd dat we - zelfs in deze moeilijke omstandigheden - ook een remedie kunnen bieden voor het gemis aan schoonheid en troost dat vele mensen, ja ook kinderen, dezer dagen ervaren. Die remedie heet: zelf kunst maken. De handen uit de mouwen steken en datgene wat je bezighoudt, verontrust, maar ook vreugde verschaft, uitdrukken en vorm geven. Dat is van meet af aan het doel geweest van onze aanpak: er voor zorgen dat uw persoonlijke verhaal gestalte krijgt. Daartoe zullen we steeds al onze leerlingen blijven begeleiden. Het feit dat er nu even een mondmasker tussen zit, verandert daaraan weinig. 


Wat wel verandert, is de planning van de start van het schooljaar. In tegenstelling tot wat in juni werd meegedeeld, gaat de tentoonstelling met het werk van de leerlingen (die we hadden voorzien in de eerste week van september) niét door.

Dat betekent dat de eerste lessen wel degelijk starten op woensdag 2 september!


Inschrijvingen gebeuren online, van 24 augustus tot 30 september. 

Volg de link  INSCHRIJVING

Enkel voor wie niet over een computer of internet beschikt is, na telefonische afspraak, een manuele inschrijving mogelijk aan het loket van het secretariaat. 


Teruggave van de werken van de kinderen en jongeren: gebeurt tijdens de eerste lessen of ook na telefonische afspraak. 


Beste leerlingen, beste ouders, samen met het stadsbestuur proberen wij de herstart van onze activiteiten zo goed maar vooral zo veilig mogelijk te laten verlopen. Het brengt wat onhebbelijkheden met zich mee maar dat hoeft niemand af te schrikken. Meer dan ooit geldt onze leuze: kunst kan geen kwaad. Beter nog: kunst doet deugd, zeker in deze tijden. 


In naam van het team,

William Ploegaert, directeur

TIP:

Er bestaat een voordelig aanbod van het benodigde materiaal (Voor de kinderen en jongeren) in een handige koffer in de lokale handel (volledig vrijblijvend).

Meer info op het secretariaat.

Dit was 2019/2020

BLIJF in UW KOT!

Een nostalgische wandeling:

  ’s dierenpark

  ’s grafittistraatje

  ’s verlichte geesten

Open brief aan de kinderen en jongeren die naar de tekenacademie van Deinze komen (en eigenlijk ook aan hun ouders) 


Hallo meisjes en jongens, 

Die vrijdag de dertiende maart was de laatste dag dat de academie open was. Sindsdien is het er stil. Jullie vrolijke geroezemoes is hier ineens verdwenen. Dat vinden we niet alleen raar, we missen het ook. We hebben hier en daar vernomen dat velen onder jullie ons ook missen. Dat is jn om te horen maar het maakt ons ook verdrietig. Dat dit ons nu moet overkomen! 

We proberen om in contact te blijven maar we weten dat jullie het nu ook heel erg druk hebben met lessen die de juen en de meesters van de school jullie nu toesturen via het internet. Maak je dus maar geen zorgen over tekenen en schilderen of wat dan ook. Laat dat nu maar iets zijn om je te amuseren, als je er zin in hebt. Het is net als met etsen, of zwemmen. Zo snel verleer je dat niet. En op dat internet zijn er heel wat leuke ideetjes en opdrachtjes te vinden waar je mee aan de slag kan. Voor ons is het belangrijkste nu te weten dat tekenen en schilderen misschien een middel kan zijn om je angst of je verdriet of je verveling te verdrijven. Maak van de tijd dat je niet naar de academie kan komen gebruik om inspiratie op te doen. Vanalles te verzinnen waar je, eens we mekaar terugzien, de leukste, gekste of vreemdste dingen mee kunt doen. Je zal er van versteld staan hoe vruchtbaar zo’n tijd van dromen wel kan zijn. De grootste kunstenaars wisten dat ook. Af en toe deden die ook wel een tijdje niks anders dan nadenken en dromen. Om dan ineens met de meest verbazingwekkende dingen voor de dag te komen. Wij staan vanaf september alvast voor jullie klaar om mee te helpen die leuke, gekke en vreemde dingen te maken. We hopen dan ook dat jullie er dan nog steeds zin in hebben, zodat we met z’n allen weer kunnen genieten van dat vrolijke en aanstekelijke geroezemoes.  

We vinden jullie heel dapper. Hou nog even vol. Geniet van een echte vakantie en hopelijk zien we mekaar daarna gauw terug.  

De directeur

  ’s portretstudio

  ’s bubbel

  ’s vrolijke team

Wij missen jullie!

  ’s grote mensen

  ’s uitstapjes

langs de leie

  ’s tekenschool voor visjes

Inschrijven voor het schooljaar 2020/2021 kan gebeuren vanaf 24 augustus

op een online platform.

U kan zich voorlopig op een wachtlijst laten zetten via het secretariaat: 

09 381 96 45

sask@telenet.be

Het nieuwe schooljaar start in september uitzonderlijk met een

(eindejaar) tentoonstelling.

De eigenlijk lessen nemen aanvang op woensdag 9 september 2020.

Meer informatie volgt…

Vanaf vandaag, vrijdag 12 maart geen les tot na de paasvakantie

Aan de leerlingen,

Aan de ouders,


Zoals u wellicht al langs andere kanalen heeft vernomen gaat ook de tekenacademie dicht tot en met de paasvakantie. 

Gezien het feit dat wij op een zelfde lesmoment zowel kinderen als volwassenen ontvangen, waren wij een meer dan gewone risicofactor. Wij willen hier onze verantwoordelijkheid nemen en het stadsbestuur heeft dan ook in die zin een beslissing genomen, geheel in de lijn van de nationale maatregelen. Wij vragen uw begrip hiervoor. 


We wensen onze leerlingen te stimuleren om tijdens de vrijgekomen tijd verder hun creativiteit uit te leven: maak schetsen en plannen voor nieuwe projecten, voed jullie inspiratie, verzamel materiaal voor nà de paasvakantie!


Laat het kunstzinnige een toeverlaat zijn in deze vreemde en onzekere tijden. 


Met vriendelijke groet,

In naam van het team,


William Ploegaert,

Directeur KADE BK Deinze

    uitgesteld…(wordt vervolgd) !

KADE BK te gast in de bib

Workshop met bodypaintbyellen

het                                            

BEELDENDE KUNSTEN

  team wenst u allen

een voortvarend 2020

Tableaux vivants

“Vlotjes” naar het eindejaar toe

Lorem

Lorem

Lorem

Lorem

4 september 2019

START

Inschrijven kan tot 1 oktober

! sommige groepen zijn reeds volzet !

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.

OK