KLASSEN & ATELIERS

MIDDELBARE GRAAD

LAGERE GRAAD

LESROOSTERS

EERSTE EN TWEEDE GRAAD

van 6 tot 12 jaar

 

We ontdekken geen artistieke genieën,

we maken er ook geen.

We proberen de unieke rijkdom in elk kind te bewaren

en te koesteren.

 

Het verhaal van jouw kind interesseert ons.

 

We zijn er om jouw op een persoonlijke manier te begeleiden met oog voor het individu, zonder hierbij techniek en vakmanschap uit de weg te gaan.

In deze ateliers maken kinderen op een niet-schoolse manier kennis met alle varianten van tekenen, schilderen, grafische en animatie- technieken (in een aparte werkhoek met gespecialiseerde begeleiding) en het werken met driedimensioneel materiaal.

Maar ze maken vooral kennis met de vreugde van zèlf iets te creëren dat er voorheen niet was.

 

De kinderen komen 1 keer per week gedurende 2 lesuren.

De kinderen zitten in groepjes volgens leeftijd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERDE GRAAD

van 12 tot 18 jaar

 

Is "bewaren" bij de kinderen het sleutelwoord, dan is "stimuleren" dat voor de jongeren. Beeldende vorming raakt in het middelbaar onderwijs meer en meer op de achtergrond. Tegelijk wordt het belang van het visuele in het dagelijkse leven steeds groter.

De academie probeert deze kloof wat te dichten.

Door jongeren aan te moedigen om zich beeldend uit te drukken en hen daar middelen toe aan te reiken.

dat hoeft niet altijd artistiek te zijn.

Mode, toegepaste kunst en moderne media zijn voor deze jongeren evenzeer belangrijke expressiemiddelen. Wij zorgen ervoor dat zij zich ook hierin kunnen uitleven onder deskundige begeleiding.

En als de inspiratie soms eens ontbreekt of de vermoeidheid slaat toe op het einde van een drukke schoolweek, dan zijn er altijd nog de vrienden en vriendinnen waarmee ideeën kunnen worden uitgewisseld in een ontspannen sfeer.

 

De jongeren van de middelbare graad komen 1 keer per week gedurende 4 lesuren.

 

De jongeren zitten in groepjes volgens leeftijd.

LESROOSTER

VIERDE GRAAD en SPECIALISATIE

(ATELIERS VOOR VOLWASSENEN)

+ 18 jaar

 

Voor de volwassene geldt:

laten leiden en begeleiden om zelfstandig te zijn.

Sommige mensen willen in dat merkwaardige gebied van de beeldende kunst behoedzaam rondgeleid worden. Ze willen in de eerste plaats vertrouwd geraken met de materie en vinden het goed om bij de hand te worden genomen. Anderen verlangen dan weer advies en een deskundige mening bij het uitvoeren van wat zij voor ogen hebben. Deze mensen willen begeleid worden.

Elkeen bepaalt voor zichzelf tot welke categorie hij wil behoren.

 

In alle gevallen wordt de leerling individueel opgevolgd richting zelfstandigheid.

 

Voor sommige leerlingen zijn de grenzen tussen de diverse disciplines nauwelijks nog een obstakel en dat kunnen wij alleen maar toejuichen.

Nieuw in het aanbod: theoretische cursus B.A.C.

Omdat met kunst bezig zijn niet alleen met de handen maar ook met het hoofd gebeurt. Maar wees gerust, namen en data opdreunen hoort daar in deze academie niet bij!

 

De volwassenen hebben wekelijks 8 lesuren.

De lestijden verschillen per atelier maar nemen doorgaans twee avonden per week in beslag of 1 avond en een overdagmoment op zaterdag.

 

Nieuw: Beeldende en audiovisuele cultuur (B.A.C.)

Theoretische cursus op zaterdagvoormiddag

 

We bieden ateliers voor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESROOSTERS

schilderkunst

tekenkunst

grafiek

tekenen/digitale beeldvorming

beeldhouwkunst/ruimtelijke vormgeving

keramiek