KADE” staat voor “KunstAcademies DEinze

EERSTE EN TWEEDE GRAAD

van 6 tot 12 jaar


We ontdekken geen artistieke genieën,

we maken er ook geen.

We proberen de unieke rijkdom in elk kind te bewaren

en te koesteren.


Het verhaal van jouw kind interesseert ons.


We zijn er om jouw op een persoonlijke manier te begeleiden met oog voor het individu, zonder hierbij techniek en vakmanschap uit de weg te gaan.

In deze ateliers maken kinderen op een niet-schoolse manier kennis met alle varianten van tekenen, schilderen, grafische en animatie- technieken (in een aparte werkhoek met gespecialiseerde begeleiding) en het werken met drie dimensioneel materiaal.

Maar ze maken vooral kennis met de vreugde van zèlf iets te creëren dat er voorheen niet was.


De kinderen komen 1 keer per week gedurende 2 lesuren:

De mogelijkheden zijn:

woensdag: 13u20 - 15u

woensdag: 15u20 - 17u

vrijdag: 16u20 - 18u

zaterdag: 9u - 10u40

zaterdag: 10u50 - 12u30

De kinderen zitten in groepjes volgens leeftijd.

EXTRA SMALL

&  SMALL

MEDIUM

DERDE GRAAD

van 12 tot 18 jaarIs "bewaren" bij de kinderen het sleutelwoord, dan is "stimuleren" dat voor de jongeren. Beeldende vorming raakt in het middelbaar onderwijs meer en meer op de achtergrond. Tegelijk wordt het belang van het visuele in het dagelijkse leven steeds groter.

De academie probeert deze kloof wat te dichten.

Door jongeren aan te moedigen om zich beeldend uit te drukken en hen daar middelen toe aan te reiken.

Dat hoeft niet altijd artistiek te zijn.

Mode, toegepaste kunst en moderne media zijn voor deze jongeren evenzeer belangrijke expressiemiddelen. Wij zorgen ervoor dat zij zich ook hierin kunnen uitleven onder deskundige begeleiding.

En als de inspiratie soms eens ontbreekt of de vermoeidheid slaat toe op het einde van een drukke schoolweek, dan zijn er altijd nog de vrienden en vriendinnen waarmee ideeën kunnen worden uitgewisseld in een ontspannen sfeer.


De jongeren van de middelbare graad komen 1 keer per week gedurende 4 lesuren:

vrijdag 18u20 - 21u40


De jongeren zitten in groepjes volgens leeftijd.

VOLWASSENEN
SPECIALISATIE

We bieden ateliers voor

VIERDE GRAAD en SPECIALISATIE

(ATELIERS VOOR VOLWASSENEN)

+ 18 jaarVoor de volwassene geldt:

laten leiden en begeleiden om zelfstandig te zijn.

Sommige mensen willen in dat merkwaardige gebied van de beeldende kunst behoedzaam rondgeleid worden. Ze willen in de eerste plaats vertrouwd geraken met de materie en vinden het goed om bij de hand te worden genomen. Anderen verlangen dan weer advies en een deskundige mening bij het uitvoeren van wat zij voor ogen hebben. Deze mensen willen begeleid worden.

Elkeen bepaalt voor zichzelf tot welke categorie hij wil behoren.


In alle gevallen wordt de leerling individueel opgevolgd richting zelfstandigheid.


Voor sommige leerlingen zijn de grenzen tussen de diverse disciplines nauwelijks nog een obstakel en dat kunnen wij alleen maar toejuichen.

Nieuw in het aanbod: theoretische cursus B.A.C.

Omdat met kunst bezig zijn niet alleen met de handen maar ook met het hoofd gebeurt. Maar wees gerust, namen en data opdreunen hoort daar in deze academie niet bij!


De volwassenen hebben wekelijks 8 lesuren.

De lestijden verschillen per atelier maar nemen doorgaans twee avonden per week in beslag of 1 avond en een overdagmoment op woensdag of zaterdag.


Schilderkunst 
Schilderkunst/

Tekenkunst

Tekenkunst/

Digitale Beeldverwerking

Tekenkunst/

Grafiekkunst

Grafiekkunst

Beeld- en Audiovisuele cultuur (B.A.C.)

Sectie: Kunstbeschouwing


Docent: Isabelle De Baets


Wekelijks op 

zaterdag van 09.10 - 10.00 u.

of op

zaterdag van 10.05 – 10.55 u.In deze cursus benaderen we oude, moderne en hedendaagse kunst (en beeldproductie) vanuit een historisch, filosofisch en politiek-maatschappelijk perspectief. Zowel klassieke media (als teken-, grafiek-, schilder- en beeldhouwkunst) als nieuwe media (fotografie, film, installatie, performance) komen aan bod. 


Dit jaar bestuderen we het werk van een reeks hedendaagse kunstenaars. We staan stil bij de beoefende kunstpraktijken en de belangrijke ontwikkelingen in het oeuvre van deze kunstenaars. 


Verder houdt de leraar de vinger op de pols van de kunstactualiteit en bericht zij over belangrijke tentoonstellingen in binnen-en buitenland. De student verwerft meer inzicht in moderne en actuele kunst en reflecteert over bestaande en nieuwe kunsttendensen. De actieve betrokkenheid van de studenten bij de bespreking van de kunstwerken zorgt er voor dat de lessen levendig zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.

OK