KADE” staat voor “KunstAcademies DEinze

Schilderkunst/Tekenkunst

(optie 70% tekenkunst - 30% schilderkunst)

Stief Desmet


Donderdag 18u20 - 22u30

zaterdag 9u30 - 12u

De ateliers zijn niet opgedeeld in verschillende leerjaren. Dat wil zeggen dat je samen zit met mensen uit andere jaren en je zo ook de anderen hun evolutie van dichtbij kan volgen.

Voor de mensen van het eerste jaar die volledig nieuw in deze wonderbaarlijke wereld binnenstappen geven we graag het nodige technische advies over hoe je bv met acryl, olieverf of aquarel kan omgaan. Stap voor stap zal je inzicht krijgen in verf maar ook hoe je bv diepte kan weergeven, volume enz.


Om deze reden kan er af en toe eens op donderdagavond of zaterdagvoormiddag een oefening worden gegeven.

Ook zullen er geregeld individuele opdrachten worden gegeven om een technisch probleem te overwinnen.

Maar schilderen is niet alleen aanleren van techniek maar een onderzoek naar dat wat ons telkens weer aanzet tot schilderen.


Onze visie die we gedurende de jaren op deze school hebben opgebouwd is dat we jullie gedurende de hele cyclus willen begeleiden binnen jullie eigen zoektocht. Waarbij onmiddellijk zal worden gepolst wat bij jullie persoonlijk aanzet heeft gegeven iets om te zetten in een beeldende taal.

Hoe werken we daaraan?

Om een persoonlijke zoektocht tot stand te laten komen is het heel belangrijk dat jullie vanaf de eerste les een archief gaan aanleggen aan de hand van foto’s ( liefst zelf genomen ) of uit kranten en tijdschriften van zaken die jullie zelf interesseren. Het mogen dus geen vrijblijvende mooie fotootjes zijn.

Het is niet de bedoeling dat jullie per les gaan kijken van “wat zou ik nu eens een keertje gaan doen?” Maar wel dat jullie op regelmatige basis dat archief gaan bestuderen en kijken wat een interessant vertrekpunt zou kunnen zijn om tot een goed werk te komen.


Dit archief zal gedurende de jaren worden opgebouwd waarin geleidelijk aan verschillende thema’s kunnen worden uitgediept. Naast foto’s kunnen dat ook schetsjes, kleine voorwerpen of tekstjes zijn. Het archief kan eigenlijk worden gezien als een soort van opslagplaats of extern geheugen van beelden, gedachten, herinneringen…waaruit je gaat putten om tot een beeldend discours te komen.

Het blind kopiëren van een object of foto is volgens ons niet interessant. Het is juist het standpunt dat jij inneemt tegenover het object dat moet worden onderzocht!

Daarom zouden we dus ook willen vragen een schetsboek aan te schaffen waarin je onderzoekt hoe je de gegevens die je hebt waargenomen (en waaraan je mogelijk via de foto’s en ander verzameld materiaal al een zekere interpretatie hebt gegeven) kan uitbouwen naar een schilderij of ander werk. Waarom heeft dat beeld, die tekst of gelijk welk gegeven je aangesproken? 

Naar waar kan dat gegeven je brengen? Dat is iets waar je natuurlijk niet meteen een pasklaar antwoord kan op hebben. Maar door consequent met de verf of eventueel ander materiaal te gaan onderzoeken kan er iets tot stand komen dat interessant is en dat je zelf niet had verwacht.

Met andere woorden via het schetsboek onderzoek je wat je precies wil tonen. Zal je dit aan de hand van een close up, detail… tonen?, hoe zal de uitsnijding van het onderwerp zijn?, welke elementen zijn overbodig?, formaat?, hou ik me aan de kleuren?, olieverf of acryl...,

Vanaf wanneer is het schilderij een meerwaarde? Of staat het gegeven foto, tekst voorwerp al op zich?

Het staat in ieder geval vast dat het schetsboek en het archief twee belangrijke instrumenten zullen zijn die gehanteerd zullen worden om tot een werk te komen. Waarbij de ontwikkeling om een technische vaardigheid aan te leren samen gaat met een inhoudelijke zoektocht.

Dit wordt dus individueel gedurende het hele schooljaar met ons besproken.

Aan de hand van wat er binnen zo’n archief ontstaat zal ook (in groep of individueel) het werk van andere kunstenaars worden besproken om zo je eigen blik te verbreden.

Last but not least. Geen paniek als je niet meteen weet met wat te beginnen!

We gaan samen bespreken en onderzoeken wat jou zou kunnen interesseren. Aan de hand van die gesprekken zullen we een aantal suggesties geven van waaruit je zou kunnen vertrekken om je werk en je archief verder uit te bouwen. Je zal zien dat je geleidelijk aan jouw omgeving en alles wat je aandacht grijpt scherper zal beginnen waarnemen; Geleidelijk aan zal het voor jou zelf steeds duidelijker worden wat jou drijft om tot een werk te komen.


Op de info tafel en muur vind je telkens een aanbod van tentoonstellingen. En een aantal keer per jaar bezoeken we een museum of tentoonstellingen in binnen en buitenland. 

Waarbij het onze bedoeling is dit achteraf met jullie te bespreken.Een zeer inspirerend schooljaar toegewenst!!!

Kelly Braekevelt en Stief De Smet

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.

OK