In het atelier tekenkunst wordt iedereen vanuit zijn/haar persoonlijke interesse en voorkeur begeleid. U wordt aangemoedigd om te zoeken naar een persoonlijke thematiek, een persoonljk project, dit uit te diepen en stapsgewijs een eigen beeldtaal te ontwikkelen. U bewandelt een eigen weg, de leraar is daarbij de gids, de mentor die hulp biedt. Samen trachten we de meest passende route te vinden.

Atelier tekenen/

digitale beeldvorming    woensdagavond 18.30 tot 21.00 uur

Atelier tekenKUNST/

digitale beeldvorming

donderdagavond 18.00 tot 22.10 uur

MIDDELBARE GRAAD

LAGERE GRAAD

HOGERE GRAAD

 

 

KLASSEN & ATELIERS

schilderkunst

tekenkunst

grafiek

tekenen/digitale beeldvorming

Ook de interactie en dialoog tussen de studenten onderling wordt als zeer waardevol geacht. Door tussentijdse individuele en klassikale evaluaties wordt er uiteindelijk naar gestreefd dat u het eigen werk kan presenteren en toelichten

Van de meer gevorderde studenten wordt verwacht dat ze steeds zelfstandiger gaan werken en keuzes maken, dat ze ook zelf gaan nadenken over de presentatie van hun eigen werk en op zoek gaan naar het verband tussen het werk en de presentatie.

 

 

Kris Geldof

Bij starters kan dit evolueren van eenvoudige studies naar steeds persoonlijkere interpretaties. Onderweg, tijdens deze zoektocht kunnen verschillende technieken en materialen aan bod komen. Er wordt ook onderzoek gedaan naar compositie, contrast, kleur, licht, vorm,...Er wordt samen gezocht naar de meest geschikte techniek, materiaal en drager.

 

 

Er wordt naar gestreefd dat u zelf beeld- en inspiratiemateriaal gaat verzamelen, vanuit een persoonljke betrokkenheid en interesse, en de gekozen thema's o.a. via schetsen gaat onderzoeken en uitdiepen. Hierbij worden de leerlingen gestimuleerd om te experimenteren met verschillende materialen en dragers.

Uit het ene werk vloeit meestal een volgende werk voort, zo werkt men vaak aan een cyclus die constant evolueert, elk afgewerkt werk is een stap naar een volgend werk.

 

Tekenen wordt ervaren als een zeer directe manier om onze verbeelding vorm te geven, het helpt ons ook om op een andere manier naar dingen om ons heen te kijken, waar te nemen en er een persoonljke interpretatie aan te geven.

In het atelier tracht men een zo ruim mogelijk aanbod aan informatie en inspiratie aan te bieden, door gebruik van de bibliotheek, kunsttijdschriften, I pad, info over lopende tentoonstellingen van zowel oude, moderne als hedendaagse kunst, klassikaal tentoonstellingsbezoek enz.

 

Er is altijd ruimte voor wie wat langer wil stilstaan bij een bepaalde techniek of materiaal.

Hierbij worden technische

 vaardigheden steeds gezien als een middel en niet als een doel op zich. Er wordt geen voorkennis verwacht, wel een open geest, engagement, zin voor initiatief en drang naar originaliteit/ autHenticiteit.

Toen Tomasso Marinetti zijn Manifest van het Futurisme schreef in 1909 (!) uitte hij de wens om felgekleurde penseelstreken in de lucht aan te brengen.  Stel je voor wat deze man anno 2015 met de huidige technologieën zou uitvoeren.

Wat zou een pointillist zich kunnen uitleven met “dots per inch”. Wat zou Magritte zich kunnen hebben laten gaan. Een peulenschil om overal wolkjes op te photoshoppen. Elke dadaïst en surrealist zou zich nu mateloos verkneukelen aan de digitale media ter zijner beschikking.

 

In dit atelier staat het persoonlijk concept, het eigen te vertellen “verhaal” van de kunstenaar voorop. De computer, de camera is slechts het te hanteren instrument, evenwaardig aan en samen te gebruiken met het penseel of het potlood.

 

Diverse grafische en andere digitale programma’s worden aangewend in functie van dit “verhaal”. Ze worden zeer concreet en met het oog op de artistieke creatie ingepast. Dit atelier kan in geen geval vergeleken worden met een technische "cursus photoshop" of dreamweaver. Hoewel - helemaal in traditie met het pedagogisch project van dit instituut- de technische vaardigheden en de nodige knowhow door de docent worden aangebracht, gebeurt dit slechts terzijde, in de marge van het ontstaansproces van  het kunstwerk.

Verbeelding staat voorop

Verbeelding die het uiterste van de computers opzoekt maar ook tast naar de grenzen van diverse, onverwachte materialen als drager van uw fantasieën.

The sky is the limit.

Schetsen op plastiek, drukken op hout, animeren voor het web, videomontage, stop/motion, html animatie, uitzonderlijke typografie, projecteren op…

Als echte “renaissancepersoon” hanteren we zowel potlood als computermuis.

 

Vreemde wereld? Moeilijk van start? Bang van computers? Geen nood; kleine toegepaste opdrachtjes zullen u vlug aan de gang brengen in deze wondere ge-pixelde wereld.  Pas op: in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt :“ik zal het rap eens op de computer doen” gaat het hier om arbeidsintensieve processen en zoals voor elke meester en elk meesterwerk geldt ook hier: “oefening baart kunst”.

 

 

Het atelier beschikt over :

2 digitale fotocamera’s.

1 videocamera

2 beamers

diverse A4printers voor proefdrukken

1 kwaliteitsprinter A3 voor “archivarische” drukken

1 kleurkopieermachine

(soms worden drukwerken uitgevoerd door onze stadsdrukker)

2  I-MACs 21 inch scherm met OSX besturingssysteem

de programma’s van de creative suite versie 4

1 enthousiaste docent

3 lesuren per week (op woensdagavond)

 

 

wordt verwacht;

nieuwe I-Mac (is gearriveerd)

en CREATIVE CLOUD met de creative suite 6 en nog veel meer fingerlicking good programma’s

 

 

Anne-Lize Billiet

beeldhouwkunst/ruimtelijke vormgeving

keramiek